Nee, je dient dit apart aan te geven op het inschrijfformulier. De kosten van het NTFU lidmaatschap bedragen € 38,50. De verzekering loopt van 1 januari t/m 31 december.


Als je al lid bent van Le Champion en je wilt via ons ook het lidmaatschap van de NTFU afnemen, geef dit dan
door aan de ledenadministratie van Le Champion. Ga hiervoor naar www.lechampion.nl en klik op ‘contact’.

 

Als je al lid bent van de NTFU en je wordt lid van Le Champion, kunnen we deze lidmaatschappen combineren. Vink dan in het inschrijfformulier niet het vakje NTFU aan, anders betaal je dubbel contributie. Ga naar www.lechampion.nl en klik op ‘contact’, gebruik het contactformulier om dit door te geven aan de ledenadministratie.