In de ledenomgeving Mijn Le Champion kun je zelf je adres aanpassen. Wanneer je via www.mijnlechampion.nl bent ingelogd kun je naar “Persoonlijke Gegevens” navigeren. Bij “Wijzig gegevens” kun je zelf je adres aanpassen. 

Het kan ook door een ondersteuningsticket te sturen onder vermelding van je lidmaatschapnummer. Ga hiervoor naar www.lechampion.nl en klik op ‘contact’.