Je kan je lidmaatschap opzeggen door een ondersteuningsticket te sturen onder vermelding van je lidmaatschapnummer. Ga hiervoor naar www.lechampion.nl en klik op ‘contact’.


Een opzegging voor het volgende jaar dient vóór 1 december van het lopend jaar bij ons binnen te zijn. Bij opzegging na 1 december ben je nog een jaar lid.