In de ledenomgeving Mijn Le Champion kun je zelf je lidmaatschap per eerstvolgende vervaldatum beëindigen. 

Wanneer je via www.mijnlechampion.nl bent ingelogd kun je naar “Persoonlijke Gegevens” navigeren. Bij “Beëindigen Lidmaatschap” kun je zelf je lidmaatschap opzeggen.


Een opzegging voor het volgende jaar dient vóór 1 december van het lopend jaar bij ons binnen te zijn. Bij opzegging vanaf 1 december ben je nog een jaar lid.