Ga naar www.lechampion.nl, klik op Inloggen (rechtsboven) en op Wachtwoord vergeten. Vul jouw Lidcode (zonder LC) in, bijvoorbeeld 70877 en jouw e-mailadres. Let op! je kan niet alleen je wachtwoord resetten in Planbition. Dit moet in www.lechampion.nl  Weet je jouw lidcode niet meer, neem dan contact met ons op.