Je bent niet verplicht om een vrijwillige bijdrage te geven. Het is wel verplicht om bij deze vraag een keuze in te vullen. Je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen voor € 0,00.