De verwachte eindtijd kan je nog wijzigen t/m 13 januari 2019. Hierna worden de startvakken ingedeeld en is het wijzigen van de verwachte eindtijd niet meer mogelijk. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.