NAW staat voor Naam, Adres, Woonplaats. Deze gegevens moeten overeenkomen met de gegevens die in ons systeem aan jouw lidnummer zijn gekoppeld. Jouw postcode maakt hier in dit geval ook onderdeel van uit.


Let op dat er geen spatie tussen de cijfers en letters van je postcode staat. Plaats geen LC voor je lidnummer. En controleer of jouw geboortedatum goed staat vermeld.


Blijft de foutmelding verschijnen, neem dan contact met ons op via het ondersteuningsportaal. Geef hierbij aan welke NAW-gegevens en geboortedatum jij gebruikt bij je inschrijving. Wij kunnen dan controleren of deze overeenkomen met jouw gegevens in ons ledenbestand.