De verwachte eindtijd kan je nog wijzigen t/m 9 september 2019. Hierna worden de startvakken ingedeeld en is het wijzigen van de verwachte eindtijd niet meer mogelijk. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.


Deelnemers aan de TCS Amsterdam Marathon worden in tijdgroepen ingedeeld. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Heb je een eindtijd opgegeven, dan word je ingedeeld aan de hand van je opgegeven eindtijd;
  • Deelnemers die geen of een ‘onmogelijke tijd’ opgeven, worden in de laatste tijdgroep geplaatst.