Dit komt waarschijnlijk doordat jij je lidnummer niet hebt opgegeven tijdens jouw inschrijving. 


Het is niet meer mogelijk om dit te veranderen. Zodra alle startnummers zijn toegekend, is de indeling van de startvakken definitief. Het is voor dit evenement voor jou dus niet meer mogelijk om vanuit het ledenvak te starten. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.