In de ledenomgeving Mijn Le Champion kun je zelf je lidmaatschap per eerstvolgende vervaldatum beëindigen. Wanneer je via www.mijnlechampion.nl bent ingelogd kun je naar ‘Persoonlijke Gegevens’ navigeren. Bij ‘Beëindigen Lidmaatschap’ kun je zelf je lidmaatschap opzeggen.

 

Een opzegging voor het volgende jaar dient vóór 1 december van het lopend jaar bij ons binnen te zijn. Bij opzegging vanaf 1 december ben je nog een jaar lid.

 

Ben je via Le Champion ook lid van de KWBN en wil je dat lidmaatschap opzeggen? Dan dient je opzegging vóór 1 november bij ons binnen te zijn. De KWBN hanteert namelijk een opzegtermijn van 2 maanden. Na 1 november zijn wij verplicht je contributie voor het volgend jaar af te dragen aan de KWBN.