Nee, je dient dit apart aan te geven op het inschrijfformulier. De kosten bedragen € 19,50 per jaar voor het alles-in-één-lidmaatschap en € 11,50 per jaar voor het basislidmaatschap.  


Als je al lid bent van Le Champion en je wilt via ons ook het lidmaatschap van de KWBN afnemen, geef dit dan door aan de ledenadministratie van Le Champion. Ga hiervoor naar www.lechampion.nl en klik op ‘contact’.
 

  

Als je al lid bent van de KWBN en je wordt lid van Le Champion, kunnen we deze lidmaatschappen combineren per 1 januari van het volgende jaar. Vink in het inschrijfformulier niet het vakje KWBN aan, anders betaal je voor het lopende jaar dubbel contributie. Ga naar www.lechampion.nl en klik op ‘contact’, gebruik het contactformulier om dit door te geven aan de ledenadministratie.  

  

Het KWBN-lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en heeft een opzegtermijn van 2 maanden, opzeggingen voor de KWBN dienen dus vóór 1 november van het lopend jaar bij ons binnen te zijn.