Dit is afhankelijk van de situatie in oktober. We zullen de dan geldende maatregelen nadrukkelijk volgen en alle betrokkenen hierover over informeren.