Alle deelnemers / All participants 2021

Wanneer gaat de inschrijving open?
De reguliere inschrijving gaat op maandag 15 maart open. Ga naar de website om je in te schrijven. Deelnemers die stonden ingeschreven voor de editie van 2...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:24 PM
When will the registration open?
The regular registration opens on the 15th of March. Go to the website to register. Participants who were registered for the edition of 2020 are able to ...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:25 PM
Hoe wijzig ik mijn afstand? Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?
Ga naar Open dashboard in jouw bevestigingsmail om jouw persoonlijke gegevens te wijzigen. Jouw afstand wijzigen kun je doen door contact met ons op te nem...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:35 PM
How do I change my distance? How do I change my personal data?
Go to Open dashboard in your confirmation e-mail to change your personal data. If you wish to change your distance, please contact us via this form. You c...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:36 PM
Hoe kan ik inschrijven als nieuwe deelnemer?
Ga naar de website Kies voor Inschrijven  Doorloop alle stappen van het inschrijfformulier Zodra je bent ingeschreven, ontvang je per e-mail een bevesti...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:28 PM
How can I register as a new participant?
Go to the website Choose for Registration Follow all steps of the registration form As soon as you are registered, you will receive an e-mail with the c...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:28 PM
Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Als je niet mee kunt of wilt doen, dan kun je jouw inschrijving aan iemand anders overdragen. Hoe dat gaat, zie je bij de vraag over ‘overdragen’.   Leden...
Vr, 12 Mrt, 2021 at 4:57 PM
Can I cancel my registration?
If you can’t or don’t want to participate, you can transfer your registration to someone else. More information about this can be find at the question about...
Vr, 12 Mrt, 2021 at 4:57 PM
Hoe kan ik mijn inschrijving overdragen aan iemand anders?
Als jouw deelname voor 2021 is bevestigd, ga dan naar Open Dashboard in jouw bevestigingsmail.  In het dashboard klik je op jouw TICKET. Vul bij Toewijzen ...
Vr, 5 Mrt, 2021 at 1:46 PM
I would like to assign my registration to someone else.
When your registration for 2021 is confirmed, go to Open Dashboard in your confirmation e-mail. Click on TICKET in the dashboard. At Assign fill in the e-m...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 3:25 PM