Afgelasting en coronamaatregelen / Cancellation and corona measures 2021

Wat gebeurt er als de TCS Amsterdam Marathon 2021 wordt afgelast?
Indien de TCS Amsterdam Marathon in 2021 niet kan plaatsvinden, zal het startbewijs worden doorgezet naar 2022. Heb je een vraag over deze regeling, nee...
Di, 2 Mrt, 2021 at 4:36 PM
What happens if the TCS Amsterdam Marathon 2021 is cancelled?
In case the TCS Amsterdam Marathon can’t be organised in 2021, your registration remains valid for the edition of 2022. If you have a question about thi...
Di, 2 Mrt, 2021 at 4:38 PM
Vindt de TCS Amsterdam Marathon in aangepaste vorm plaats?
Het is waarschijnlijk dat de editie van 2021 in een aangepaste vorm zal plaatsvinden. We houden hiervoor nauwlettend de actuele ontwikkelingen in de gaten e...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:55 PM
Will the TCS Amsterdam Marathon take place in a adjusted way?
It is reasonable that the edition of 2021 will be with an adjusted program. We therefore follow the actual developments and will make adjustments when needed.
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:57 PM
Welke corona-maatregelen worden er getroffen?
Dit is afhankelijk van de situatie in oktober. We zullen de dan geldende maatregelen nadrukkelijk volgen en alle betrokkenen hierover over informeren.
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:58 PM
Wat gebeurt er als ik niet mag reizen naar Amsterdam vanwege Corona?
Indien je dit risico liever niet wilt nemen, kun je tot 1 juli ervoor kiezen om jouw inschrijving door te zetten naar 2022.
Ma, 1 Mrt, 2021 at 1:03 PM
What happens if I can’t travel to Amsterdam due to Corona?
If you don’t wish to take that risk you are able to convert your registration before the 1st of July to the edition of 2022.
Ma, 1 Mrt, 2021 at 1:03 PM
Which corona rules and regulations will apply?
This depends on the situation in October. We follow the actual developments closely and will inform all people involved.
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:58 PM
Is een mondkapje verplicht?
Dit is afhankelijk van de geldende maatregelen in oktober. We volgen hiervoor nauwlettend de actuele ontwikkelingen en zullen de betrokkenen hierover tijdig...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 12:59 PM
Is a mouth mask obligatory?
This depends on the rules and regulations that apply in October. We follow the actual developments closely and will inform the people involved in time in ca...
Ma, 1 Mrt, 2021 at 1:00 PM