Ronde van Noord-Holland, Alkmaar City Run by night, Plus Wandel4daagse Alkmaar en LBL Ardennen Classic

FAQ's met betrekking tot de afgelastingen van de Ronde van Noord-Holland, Alkmaar City Run by night, Plus Wandel4daagse Alkmaar en LBL Ardennen Classic 2021

Welke evenementen zijn afgelast?
De Ronde van Noord-Holland, Alkmaar City Run by night, Plus Wandel4daagse Alkmaar en LBL Ardennen Classic. Stond jij ingeschreven voor één van bovengeno...
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:27 AM
Which events are cancelled?
The Ronde van Noord-Holland, Alkmaar City Run by night, Plus Wandel4daagse Alkmaar and LBL Ardennen Classic. Were you registered for one of the above event...
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:38 AM
Wat gebeurt er met mijn 50% korting, die ik eerder heb ontvangen voor genoemde evenementen?
Alle deelnemers die in 2020 ingeschreven stonden voor de Ronde van Noord-Holland, Alkmaar City Run by night, Plus Wandel4daagse Alkmaar en LBL Ardennen Clas...
Di, 30 Mrt, 2021 at 11:00 AM
What happens with my 50% discount I received earlier for the events mentioned above?
All participants who were registered in 2020 for the Ronde van Noord-Holland, Alkmaar City Run by night, Plus Wandel4daagse Alkmaar en LBL Ardennen Classic ...
Di, 30 Mrt, 2021 at 11:01 AM
Tot wanneer kan ik mijn keuze doorgeven?
Je kunt jouw keuze tot uiterlijk 1 mei doorgeven via het keuzeformulier.
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:30 AM
Until when can I fill in my choice?
You have until the 1st of May to fill in your choice.
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:39 AM
Wat gebeurt er met mijn inschrijving van vorig jaar?
Jouw inschrijving uit 2020 komt te vervallen.
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:31 AM
What happens with my registration of last year?
Your registration form 2020 will be deleted.
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:39 AM
Waarom krijg ik niet het volledige inschrijftarief terug?
Volledige restitutie van het inschrijfgeld is helaas niet mogelijk. Zoals gecommuniceerd in 2020 was voor de toen afgelaste evenementen een groot deel van d...
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:32 AM
Why do I not get a complete refund of the registration fee?
Complete restitution of the registration fee is unfortunately not possible. As stated in the e-mail in 2020 for the cancelled events a lot of the costs wher...
Di, 30 Mrt, 2021 at 10:40 AM